qq飞车伯爵上面是什么

称呼 所需荣誉 

平民 0 

公民 800 

士官 4000 

骑士 8000 

勋爵 16000 

男爵 40000 

子爵 80000 

伯爵 160000 

侯爵 400000 

公爵 800000 

每个王国英雄榜累积排名第2到11名 亲王 

每个王国英雄榜累积排名第1名 国王 

注意:每个王国只有10名亲王和1名国王,3个王国一共有3个国王,30个亲王